Mặt bằng điển hình chung cư 89 Phùng Hưng

Chung cư 89 Phùng Hưng thiết kế độc đáo với nhiều loại diện tích ở các mặt bằng khác nhau. Mỗi căn hộ với một nét thiết kế riêng mang lại phong cách cho những người sống tại khu vực này.
Chi tiết diện tích các căn hộ trong mặt bằng tổng quát như sau:
– Diện tích thông thủy của căn CH01: 95.25m2, Căn CH02: 81.5m2, căn CH03: 69.39m2. căn CH04 là 81.87m2, căn CH05 là 83.56m2, căn CH06 là 91.73m2, căn CH07 là 73.32m2 và căn CH08 là 68.29m2